For pedagoger

For pedagoger gjelder ikke lov om opphavsrett på samme måte som for koreografer og dansere. Det betyr ikke at ikke pedagoger arbeider med kunst. Men de kan ikke vise til et verk eller en fremføring av et verk slik som koreografer og dansere.

Den pedagogiske syllabus i de forskjellige disipliner er en slags felleseie, selv om det forutsettes en forutgående opplæring, ofte langvarige studier, før man med rette kan undervise i den enkelte syllabus. Enkelte disipliner krever at du har autorisasjon før du underviser i teknikken.

Mange lager sitt eget undervisningsopplegg, og det er ikke uvanlig å låne enkelte elementer fra andre. Men dine egne kombinasjoner og ditt opplegg har du opphavsrett til, hvis de tilfredsstiller kriteriene for verkshøyde.

Om nettpublisering av bilder og film
Se punkt under ”FOTO”