For dansere

Nærstående rettigheter
Rettighetene for utøvende kunstnere kalles nærstående rettigheter, hvilket betyr at dansere ikke har rettighet til selve det koreografiske verket, men til sin fremføring av det. Danseren kan byttes ut, men verket består.

Prestasjonen
Tankegangen for utøvende kunstnere, dansere, skuespillere, musikere, sangere og andre er at du eier din prestasjon ved fremføring av et åndsverk.

Opptak av verket
Du kan som danser gi samtykke til at fremføringen av et verk blir tatt opp på film, video, dvd eller lignende.

Eksemplarfremstilling av opptaket
Når opptaket er der har du samme rettigheter til det som koreografen. Det vil si at du kan gi samtykke til fremføring av opptaket, fremstilling av flere eksemplarer (kopier), salg av eksemplarer, utlån og annen utnyttelse.