For koreografer

Koreografisk verk
Ditt åndsverk er din eiendom. Det koreografiske verket kan være et sceneverk, et verk for film, fjernsyn, video, dvd og lignende. Også verk produsert direkte for Internett og andre plattformer og medier, vil i prinsippet være inkludert.

Offentliggjøring
Som den ansvarlige for det koreografiske verket har koreografen myndighet til å avtale offentliggjøring ved inngåelse av kontrakt, men alle opphavsmenn må stå inne for sin del av verket når offentliggjøring skjer. Koreografen står inne for helheten.

Avtale om offentliggjøring skjer i det man i en kontrakt setter en dato eller tidsrom for premieren på en forstilling.

Første offentliggjøring skjer:

  • Sceneverk – ved første forestilling for publikum
  • fjernsyn – første sending enten direkte eller av opptak
  • Internett – når det gjøres tilgjengelig på nettet
  • video og dvd – ved offentlig fremføring for et publikum
  • kinofilm – første offentlige fremvisning på kino

Merk vedrørende kinofilm:

http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-036.html#39f

Opptak av verk
Alle medvirkende og opphavsmenn må gi tillatelse til at det skal gjøres opptak av verket på film, video, dvd eller annet, (hvis ikke verket er et opptak.)

Fremføring av opptak
Koreograf og medvirkende bestemmer om opptaket skal fremføres i nye sammenhenger og nye medier. Opptaket av en sceneforestilling kan sendes i fjernsyn, fremføres i videotek, legges ut på Internett, brukes i salgsøyemed for forestillingen osv. Koreografen/ produsenten kan skaffe samtykke til fremføring på forhånd gjennom kontrakt.

Eksemplarfremstilling av opptaket
Koreograf og medvirkende bestemmer om det skal lages flere fysiske eksemplarer av opptaket.

Salg/utlån av eksemplaret
Koreograf og medvirkende bestemmer om eksemplarer, dvd, video el. l. skal kunne selges eller lånes ut i bibliotek, videotek eller lignende.