Bruksrett

Det ligger i ordet, bruksrett er retten til å bruke et verk offentlig.

Ansvarlig for en forestilling eller annet verk må avtale bruksrett med alle involverte rettighethavere til verket.

Normal bruksrett i forbindelse med en forestilling er 2 -3 år. Avtalt tid bør gjenspeiles i betalingen. Av praktiske grunner bør brukstiden være lik for alle rettighetshavere i samme verk.

Les mer her: http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-034.html#39d