Hva er verkshøyde

For at et verk skal ha karakter av åndsverk og oppnå vern, skal det ha såkalt ”verkshøyde”. For at verket skal ha verkshøyde må det ha originalitet og være resultat av en individuelt preget skapende innsats.