Opphavsrett – Hovedregler

  • Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forstås bl.a. koreografiske verk.
  • Koreografer er opphavsmenn og har enerett til å råde over det koreografiske verket.
  • Dansere er utøvende kunstnere og har enerett til å råde over sin prestasjon i fremføring av et verk.
  • Pedagoger arbeider også med kunst og har rettigheter i sitt undervisningsopplegg.
  • Fotografi som avbilder en person kan ikke, med visse unntak, gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede.