DKS

Våren 2015 ble Kunstnernettverket og Akershus fylkeskommune enige om en revisjon av Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken i Akershus. Avtalen gjelder fra 1. august 2015, med endring av lønnssatsene også fra 1. januar 2016.

Bemerk at det gjelder forskjellige rammeavtaler avhengig av om du er midlertidig ansatt kunstner eller formidler som lønnsmottaker i DKS i Akershus, eller om du er selvstendig næringsdrivende som utfører oppdrag for DKS i Akershus.

Vilkårene gjelder ikke når oppdraget ivaretas av institusjoner der de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i egne tariffavtaler.

 

Rammeavtalen for lønnsmottakere
DKS Rammeavtale 16.04.2015 LØNN

NY Rammeavtalen for selvstendig næringsdrivende
MFO har i juni 2018 forhandlet nye Rammeavtale for selvstendig næringsdrivende i DKS:

Rammeavtale for selvstendig næringsdrivende i DKS