Om NoDa

Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, er et uavhengig landsomfattende fag- og kunstnerforbund med rundt 870 medlemmer. Forbundet ble dannet i 1947 som Norsk Ballettforbund.

Norske Dansekunstnere er lobbyist og retter seg mot regjering, storting, kulturrådet, kommuner og fylker med saker som skal styrke dansekunsten i Norge.

Norske Dansekunstnere er fagforbund og jobber aktivt for å profesjonalisere arbeidsforholdene til våre medlemmer.

Norske Dansekunstnere gjør følgende:

  • svarer på offentlige høringer
  • levere politiske innspill til Kulturdepartementet, Stortinget og Kulturrådet
  • forhandler tariffavtaler
  • utarbeider standardkontrakter og veiledende lønnssatser
  • gir råd til medlemmer
  • behandler konfliktsituasjoner
  • forvalter opphavsrettighetene
  • gir ut Norges eneste fagblad for dans.
  • holder kurs, seminarer og informasjonsmøter

Norske Dansekunstnere samler dansekunstnerne i Norge.