Rapporter

I 2007 ga NoDa Torkel Rønold Bråthen i oppgave å skrive en rapport om dansefeltet.
Rapportens navn ble:  “Ta dans på ordet”!