OTP

Obligatorisk tjeneste pensjon gjelder arbeidstakere i arbeidsforhold etter visse kriterier:

Kriteriene er som følger:
– minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
– minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
– personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Som foretak regnes aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.
Pensjonsordningen skal være opprettet innen seks måneder etter at vilkårene i § 1 første ledd er oppfylt.

Arbeidsgiver skal innbetale et årlig innskudd til de ansattes alderspensjon. Innskuddet skal være minimum 2% av den ansattes lønn innenfor 1 til 12 G (Grunnbeløpet).

Den ansatte kan i tillegg frivillig betale inn opp til 2% av inntekt til alderspensjonen. Den oppsparte pensjonen + avkastning blir utbetalt ved pensjonsalder som alderspensjon.
Se Finansdepartementets brosjyre her!

NoDa:
Avtale om OTP opprettes hos et forsikringsselskap. Selskapene har forskjellig tilbud om investeringsmuligheter, for eksempel 3 risikonivåer for investeringer i aksjer. Det er hensiktsmessig å innhente flere anbud. Arbeidstaker skal selv kunne velge tilbud.

Hele loven finner du på Lovdata.

 

Kilder: nav.no, lovdata.no