Timebasert årsverk

  • er beregnet for pedagoger som kun underviser
  • Er beregnet for fast ansettelse
  • et timebasert årsverk vil ikke kunne bli en 100% stilling.  

 Ved ”timebasert årsverk” har pedagogen noe svakere tilknytning til skolen fordi pedagogen kun kommer inn og underviser timene sine. Men:

  • Timebasert årsverk har inkludert 6 møtetimer pr år + en liten ressurs til pauser, åpne, lukke, lufte etc. (5 minutter pr undervisningstime)
  • Workshops, forestillingsarbeid og sommerkurs betales og avtales utenom.

Se timebasert kalkulator for beregning av stillingsprosent og lønn.