Normalårsverk

 • er beregnet på pedagoger som utfører arbeid i tillegg til ordinær undervisning ved skolen.
 • gir mulighet til 100 % stillinger
 • er beregnet for fast ansettelse

 Med normalårsverk har pedagogen god tilknytning til skolen og jobber utenom undervisning med oppgaver som styrker skolen, så som sommerskoler, forestillinger, kompani, talentsatsing, kontoradministrasjon eller lignende.

Hva består et normalårsverk i 100 % stilling av?

 • Undervisning:
  18 klasser i 36 uker = 100 % stilling
 • Rest – timer (sommerkurs, forstillinger, adm. etc)
  176 klokketimer pr år i 100 % stilling
 • Annet – timer (løpende, pauser, åpne, lukke, samtaler etc)
  108 timer pr år i 100 % stilling
 • Obligatorisk egentrening
  108 timer pr år i 100 % stilling

Beregn stillingprosent ved å sette inn ønsket antall undervisningstimer og uker i denne  kalkulatoren !