Kalkulator

Timebasert årsverk:

Ved hjelp av kalkulatoren beregner du enkelt stillingprosent og årslønn for timebasert årsverk. For å bruke kalkulatoren trenger du å vite:

  1. antall undervisningstimer pr uke
  2. antall uker undervisning pr år
  3. timelønn (se våre minstesatser)

Klikk her for å beregne stillingsstørelse og lønn for timebasert ansettelse