Kalkulator

Normalårsverk

Ved hjelp av kalkulatoren beregner du enkelt stillingprosent og årslønn for pedagoger ansatt på normalårsverk. For å bruke kalkulatoren trenger du å vite:

  1. antall undervisningstimer pr uke
  2. antall uker undervisning pr år
  3. timelønn (se våre minstesatser)

Klikk på lenken for å benytte kalkulatoren til å beregne stillingsprosent og veiledende lønn