Arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har du styringen!

Rettigheter
Som arbeidsgiver har du administrativ og faglig myndighet, det vil si at det er du som bestemmer arbeidstid, arbeidssted, og hva som skal foregå på jobben og hvordan arbeidet skal utføres. Dine ansatte kan ikke sende en erstatter for seg selv uten ditt samtykke.

Plikter:

Krav om skriftlig kontrakt:
Arbeidsmiljøloven slår fast at det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å presentere et skriftlig kontraktsforslag til arbeidstaker, se : AML §14-5

Kontraktens innhold:
Kontrakten skal inneholde minimum disse punktnene, seAML §14-6!

For å gjøre det enklere for arbeidgiver har NoDa utarbeidet
standardkontrakt for dansere og 
kontrakt for pedagoger i private ballettskoler

Videre skal arbeidsgiver:

 • melde de ansatte inn i arbeidsregisteret: www.bedin.no
 • betale arbeidsgiveravgift 14.1 % av lønn.
  Dette kan nå gjøres enkelt via : Skatteetatens hjemmeside Her finner du også oversikt overkontonummer til skatteoppkrevere og soneinndeling av fylkene.
 • trekke og innbetale skatt for ansatte, hvordan
 • utbetale feriepenger
  Feriepenger beregnes som avtalt mellom partene, 10.2 % – 12% av ansattes lønn, betales normalt ut i juni året etter arbeidsforholdet fant sted, eller i det arbeidsforholdet opphører, dersom det har vært svært kortvarig.
 • tegne: yrkesskadeforsikring for ansatte
 • sende lønns-og trekksoppgave
 • beregne om du har plikt til å opprette tjenestepensjonsordning for ansatte se info om OTP
 • utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden som er de første 16 dager av sykefraværet, dersom ansatt oppfyller krav til opptjeningstiden 
 • Oppsigelse:
  Dersom du ønsker å si opp en medarbeider, er det spesielle regler og prosedyre du skal følge, se her: AML kap.15
  Sett deg inn i Arbeidsmiljøloven!
  Den regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt. Følger du reglene er det enklere å løse eventuelle konfliktsituasjoner med ansatte, fordi du kan vise til AML!Les mer i Skatteetatens informasjon!Lønns -ABC
  Lønns – ABC 2009 er et tykt dokument, men den har innholdsfortegnelse, så du finner lett frem til det emnet du er interessert i.Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

  Tilbake til “Hvem er arbeidsgiver”!

 • Kilder: Skatteetaten.no, Lovdata.no, Altinn.no /Brønnøysundsregistrene