Vilkår for næring

Følgende vilkår må være oppfylt for at en virksomhet skal kunne regnes som næringsvirksomhet:

 • Egen regning og risiko
  Virksomhet må skje for utøverens egen regning og risiko.
  «For egen regning» vil blant annet si at den næringsdrivende selv dekker kostnadene i forbindelse med arbeidet. Det kan dreie seg om kostnader til materialer, øvrige kostnader i forbindelse med anskaffelse og kostnader til drift, driftsmidler osv.
  «For egen risiko» vil blant annet si at den næringsdrivende har ansvaret for kontraktsmessig oppfyllelse av oppdraget, for eksempel kan oppdragsgiveren reklamere på resultatet om dette ikke er i samsvar med det som er avtalt. Den næringsdrivende bærer altså risikoen for å gå med økonomisk underskudd. Det er dette vilkåret som oftest er det sentrale i vurderingen av om man står overfor en næringsvirksomhet eller et arbeidstakerforhold.
 • Varighet og omfang
  Enkeltstående mer tilfeldige oppdrag er ikke næringsvirksomhet. For eksempel vil en som påtar seg å dele ut reklamemateriell i postkasser for en forretning ikke anses som næringsdrivende.
 • Økonomisk overskudd
  Virksomheten må være egnet til å gi økonomisk overskudd. Etter dette vilkåret trenger det ikke være overskudd på kort sikt, hvis det kan forventes overskudd over tid. Hobbyvirksomhet er ikke næringsvirksomhet.
 • Aktivitet
  Virksomheten må innebære aktivitet. En passiv kapitalplassering er ikke næringsvirksomhet. Eksempel på dette er utleie av egen bolig. En næringsdrivende behøver ikke selv være aktiv, men kan for eksempel ha ansatte som utfører arbeidet.Les mer i Skatteetatens brosjyre!