Hvem er arbeidsgiver?

Arbeidsmiljøloven definerer rollene slik:
AML: § 1-8. Arbeidstaker og arbeidsgiver

(1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.

(2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Som arbeidsgiver har du styringen!
Les om arbeidstakers rettigheter og plikter, og hjelp til hvordan å være arbeidgiver her!

Kilder: Lovdata.no