Hvem driver næring?

Momenter som trekker i retning av næringsvirksomhet, vil være at oppdragstakeren:

 • har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre
 • har eget kontor eller produksjonslokale
 • holder egne materialer
 • har egne driftsmidler, som for eksempel maskiner og egne transportmidler
 • mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet
 • kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte
 • skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid
 • har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver
 • har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres.

Momenter som trekker i retning av selvstendig næringsvirksomhet, vil være at oppdragsgiveren:

 • betaler for hele oppdraget samlet, og betaler ikke særskilt for delkostnader til materialer, drift etc.
 • kan reklamere på arbeidsresultatet
 • har ikke faglig instruksjonsmyndighet
 • har ikke administrativ instruksjonsmyndighet

Vilkår for hva som er næringsvirksomhet

NoDa:
Dersom du skal levere et produkt til en oppdragsgiver, du bestemmer selv når og hvordan du løser oppgaven og du får betalt for hele oppdraget under ett, eller for eksempel i 3 rater, og dersom du ikke leverer produktet, får du heller ingen penger… da er du næringsdrivende.

Merk: Næringsdrivende må opprette et selskap og ha et organisasjonsnummer. Næringsdrivende dansekunstnere er organisert som enkeltmannsforetak, aksjeselskap eller stiftelser.
Mottar du produksjonsmidler fra fonds må du opprette en driftskonto på prosjektet og da må du opprette et selskap.
informasjon om selskapsformer finner du på www.bedin.no

Merk:
Næringsdrivende kan være arbeidstaker i andre arbeidsforhold.
Næringsdrivende er ofte arbeidsgivere. Les: Rettigheter og plikter som arbeidsgiver

Kilder: Skatteetaten.no, Bedin.no