Hvem er arbeidstaker?

Skatteetatens definisjon på arbeidstaker:

  • En arbeidstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelper for egen regning.
  • En arbeidstaker har plikt til å underordne seg arbeids- eller oppdragsgiverens administrative og faglige kontroll av arbeidet.
  • Arbeidstaker får betalt for å stille sin arbeidskraft til rådighet, arbeids- eller oppdragsgiveren dekker det meste av kostnadene.
  • Arbeids- eller oppdragsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, redskap, arbeids- materialer eller andre hjelpemidler.
  • Arbeids- eller oppdragsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet.

NoDa:
Dersom du har arbeidstid etter avtale med arbeidsstedet, du kan ikke sende en ”vikar” uten videre avtale dersom du har annet å gjøre, du utfører den jobb som arbeidsstedet pålegger deg, du har ikke driftskostnader eller kontorutgifter i forbindelse med jobben og du har ikke økonomisk ansvar dersom arbeidsplassen går konkurs..
.. da er du arbeidstaker i dette forholdet.
Det er forholdet mellom partene som definerer tilsettingsformen.

  • Dansere som jobber for teatre, koreografer, produsenter,
  • koreografer som jobber i teatrene (og ofte ved andre typer oppdrag)
  • pedagoger som jobber for andre,
    .. er arbeidstakere!

PS: Dansere og koreografer som jobber ved de offentlige teatrene skal være arbeidstakere. Da er man omfattet av tariffavtalen som gjelder på området.

Les om plikter og rettigheter som arbeidstaker her!