Monthly Archives: January 2015

Kunstnerøkonomien

Endelig har vi en ny Kunstnerundersøkelse! Den viser at gjennomsnittlig årsinntekt av kunstnerisk arbeid er så lav som kr 108.000 for dansere, og kr 154.000 for koreografer. Dette plasserer dansekunstnere nederst på lønnsstigen blant kunstnergrupper, sammen med billedkunstnere og kunsthåndverkere.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Invitasjon til å sende inn vitenskaplige artikler

Fra 2015 planlegger NoDas medlemsblad På Spissen å utgi vitenskapelige, fagfellevurderte artikler. Inntil én artikkel per nummer vil utgis fra 2015. Artikkelen utgis i sin helhet på NoDas nettsider, mens et sammendrag trykkes i papirversjonen av På Spissen. Nå etterlyses bidrag! Fristen er … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Velkommen til Åpent møte om kunstnerøkonomi

Arbeiderpartiets Kulturforum inviterer til åpent møte med tittelen “Kunstnerøkonomi til bekymring og glede?” hos Norsk Skuespillerforbund, tirsdag 10. februar kl. 16. Se mer info i møteinvitasjon.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Studier eller arbeid?

I Chicago ville Oslo Nye bruke mange studenter. Det har forbundet nå stoppet. Å fylle produksjoner med ubetalte utøvere er et brudd på tariffavtalen NoDa har med de offentlige teatrene.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Alliansen skal ansette flere kunstnere i 2015

Skuespiller- og danseralliansen utlyser ansettelse for 2 dansere og 2 skuespillere som skal ansettes fra 20.4. 2015. Søknadsfrist er 4. mars! 

Posted in Nyheter | Leave a comment

KHiO – videreutdanning, søknadsfrist 15. februar

Videreutdanningen «Scenekunst i offentlig rom – skapende læring og arbeidsprosesser» ble lansert 9. januar 2015. Studiet er rettet mot profesjonelle aktører i danse- og teaterfeltet, både utøvere og kunstnerlærere. Søknadsfrist: 15. februar. Informasjon finnes her.

Posted in Søk lykken | Leave a comment

Opptak til masterstudiet i koreografi ved KHIO, frist 1. februar

Opptak til masterstudiet i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen. Søknadsfrist: 1. februar. Masterstudiet i koreografi et toårig fordypningsstudium på høyere nivå. Opptak skjer hvert annet år. Studiestart for årets opptak er august 2015. Studiet skal gi studentene kompetanse … Continue reading

Posted in Søk lykken | Leave a comment

To the Pointe Ballet Productions, frist 13. februar

To the Pointe Ballet Productions is looking for ballet dancers and a breakdancer for the season 2015/2016 To the Pointe Ballet Productions is looking for one male ballet dancer for the leading role as the Prince, one female ballet dancer … Continue reading

Posted in Auditions | Leave a comment