Norske Dansekunstnere er et uavhengig fagforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Statens Kunstnerstipend - Midlertidig stipendordning COVID-19

Kulturdepartementet meldte 29. mai at enkeltkunstnere får 70 millioner kroner i en midlertidig stipendordning som skal forvaltes av Statens kunstnerstipend.

Føremålet med stipendet er å halda oppe kontinuitet i kunstnarisk produksjon, sikra sysselsetjing og bidra til etterspørsel av kunsten.

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig i løpet av uke 28, med søknadsfrist 5.august 2020 klokken 13.00.

Les mer om ordningen her!

Kontakt sekretariatet i Statens Kunstnerstipend om du har spørsmål, men les først nøye gjennom informasjon om ordningen

SKScovid19@kulturradet.no

Sommerferie hos Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere har sommerferie fra og med 1. juli og er ikke tilbake på kontoret før 10.august.

I denne perioden vil vi ikke være tilgjengelige på telefon eller mail, og du må påvente lang behandlingstid på din henvendelse.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Har du koreografert for, eller danset på TV i 2019? - NY frist!

Dansekunstnere og koreografer har krav på vederlag for koreografi eller utøvelse av dans på TV. Norske Dansekunstnere mottar og viderefordeler vederlag til alle koreografer og dansere som har koreografert for eller utøvd dans på TV. Alle må innrapportere på prosjekter de har vært delaktige i på TV.

Frist for innrapportering for 2019 er 30.juni 2020!

Les mer her!

Norske Dansekunstneres innspill til revidert nasjonalbudsjett

Norske Dansekunstnere registrerer at det i årets revisjon av nasjonalbudsjettet naturlig nok er lagt vekt på å prioritere og sikre økonomiske tiltak for å avhjelpe den pågående Covid-19 situasjonen. Vi ser behov for ytterligere styrkinger og tiltak både til den pågående revideringen av budsjettet, og til myndighetenes videre arbeid med å innrette økonomiske virkemidler tilpasset situasjonen, da svært mange av våre medlemmer opplever å ikke være verken tilstrekkelig sikret eller ivaretatt gjennom de foreløpig fremlagte tiltakene og ordningene.

Les hele vårt innspill her!

Korona

Den 12. mars 2020 ble hele kulturfeltet satt ut av spill på grunn av restriksjoner innført av myndigheten med bakgrunn i koronapandemien. Vi står i en svært vanskelig situasjon, og vår hverdag er preget av kaos, usikkerhet. Mange kunstnere er i en økonomisk svært utsatt posisjon.

Vi har samlet all informasjon som foreligger per dags dato i en egen side.

Info om korona
Vis flere aktuelle saker