Monthly Archives: November 2013

Meld deg på skriveworkshop i Tromsø

6.-8. desember arrangeres Scenekunstfestivalen RadVent i Tromsø. På programmet står blant annet workshopen “Å skrive om dans” med Sidsel Pape. Dette kurset er støttet av NoDas Dis-kursgruppe med midler fra Norske Dansekunstneres vederlagsfond. 

Posted in Nyheter | Leave a comment

Vikar til vann-aerobic søkes (Snarøya)

Jeg underviser i vann-aerobic på Hundsund Bad på Snarøya. Fra det jeg har lært av vann-aerobic-instruktører og min lange erfaring som koreograf, har jeg laget et system som ser ut til å virke for disse elevene. Nå skal jeg hofteopereres … Continue reading

Posted in Stillingsutlysning | Leave a comment

Nasjonalballetten 2014/2015 – etter invitasjon

The Norwegian National Ballet Private Audition for the season 2014-2015 Artistic Director: Ingrid Lorentzen The Norwegian National Ballet will not be holding an open audition for the 2014-2015 season. We will be inviting dancers for a private audition. The private auditions … Continue reading

Posted in Auditions | Leave a comment

Det nytter!

Kunstnerforbundenes innsats førte frem i budsjettarbeidet mellom de borgerlige partiene. Forslaget fra H/FrP om å frata kunstnere stipendmidler i stort omfang slo ned som en bombe

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Velkommen til workshop med Praxis 16. desember

Dis-kursgruppa (NoDas kursgruppe) og Praxis Oslo inviterer til praktisk og kollektiv utveksling i både ord og bevegelse på Kunstnernes Hus. Kristina Gjems og Kristine Øren praktiserer, mens Snelle Hall vil lede og tilrettelegge for samtale, og Venke Sortland vil rapportere frå … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Felles kamp kronet med seier

Norske Dansekunstnere har stått i samlet front med Kunstnernettverket og drevet intenst lobbyarbeide siden Høyre/Frp-regjeringen la frem sitt forslag til kulturbudsjett for 2014 og tilleggsproposisjonen der stipendmidler og Norsk kulturfond var dramatisk kuttet. 

Posted in Nyheter | Leave a comment

Støtteerklæring for danselinja ved Kongsbakken vgs

Norske Dansekunstnere har med sterk uro registrert at fylkesrådet i Troms foreslår å legge ned danselinja ved Kongsbakken vgs i Tromsø. NoDa oppfordrer Troms fylkesting til å opprettholde danselinja ved Kongsbakken vgs, og forbundsleder Peder Horgen har skrevet et åpent brev til … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

NoDa vil bevare danselinja ved Kongsbakken vgs

Fylkesrådet i Troms har lagt fram et forslag om opplæringstilbudet i Troms for skoleåret 2014/2015 der danselinja ved Kongsbakken vgs i Tromsø legges ned. Norske Dansekunstnere støtter oppropet for bevaring av danselinja ved Kongsbakken vgs, og oppfordrer deg til å signere … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

PRM fra Kunstnernettverket: Uforståelige kutt

Kunstnernettverket innkalte mandag 11. november til hastemøte ifm. regjerningens tilleggsproposisjon. En lobbygruppe bestående av lederne i NoDa, NBK, NK og Forfatterforeningen, samt nestleder i MFO, er nedsatt for å jobbe for å få gjenopprettet stipendene. 

Posted in Nyheter | Leave a comment

Stipendmidler i fritt fall?

Regjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen å kutte posten for kunstnerstipend med 15 mill kr, slik at 53 stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere likevel ikke tildeles i 2014.

Posted in Uncategorized | Leave a comment