Medlemskap

NoDa er både en interesseorganisasjon og et uavhengig fagforbund for alle som jobber profesjonelt med dans.

Som NoDa-medlem har du noen som jobber for din arbeidshverdag:

  • At dine interesser ivaretas – NoDa forhandler tariffavtaler og utarbeider veiledende satser. NoDa jobber også for flere arbeidsplasser, mer penger til feltet og økt oppmerksomhet rundt dans, slik at det blir lettere for profesjonelle å leve av dansen!
  • At noen står på din side hvis det skulle oppstå konflikter i arbeidsforholdet
  • Ryddige arbeidsforhold – NoDa informerer og veileder arbeidsgivere, produsenter og arbeidstakere om rettigheter og plikter i arbeidsforhold
  • Innflytelse – medlemmene bestemmer hva NoDa jobber for. Som medlem er du med på å påvirke hvordan det norske dansefeltet fungerer med tanke på ansettelse, lønn, støtteordninger og hvordan politikerne forholder seg til feltet
  • Bedre pensjonsordninger – for deg som jobber i teatrene og Carte Blanche
  • Faglig fellesskap – et samlingspunkt for alle som jobber profesjonelt med dans i Norge
  • At din opphavsrett ivaretas – gjennom sjekk av kontrakter og medlemskapet i Norwaco
  • Faglig stolthet – du er med på å gjøre dansefeltet sterkere og mer profesjonelt!
    I tillegg tilbyr NoDa stipender, kurs, fagdager og Åpen Prøvedans

Du står sterkere med NoDa i ryggen!

Bli medlem nå