NY_Historikk_illustrasjon_stor

Fernanda S. Smith fyller 100år

Onsdag 25.august deltok forbundsleder Kristine Karåla Øren i markeringen av Fernanda Sparre Smiths 100 års dag. Under leser du vår hilsningstale

Kjære Fernanda,

Noen øyeblikk utmerker seg mer enn andre, i dag er et slikt øyeblikk.

Takk for at jeg, på vegne av Norske Dansekunstnere, får ta del i en feiring, en slik vidunderlig markering av en av våre aller kjæreste foregangskvinner, Fernanda Sparre Smith!

I 1947 var du en av grunnleggerne av Norsk Ballet- og Fridansforbund, forgjengeren til dagens Norske Dansekunstnere. I selve stiftelsesøyeblikket oppholdt du deg i England, som student hos Laban, men engasjementet ditt bidro til forbundets eksistens, det bidro til at en demokratisk struktur som fremmer dansekunst ble etablert, og vi er mange som vet viktigheten av nettopp dette. Den ringvirkning og effekt ditt engasjement har fått, både for den enkelte dansekunsters mulighet og vilje til å uttrykke og skape er uvurderlig. I et samfunnsperspektiv er et slik engasjementet helt avgjørende for vekst og dannelse av mennesket, og da menneske som et opplyste åndsmennesker hvor nettopp kunsten spiller en avgjørende rolle, også dansekunsten. Kunst sier noe om hvem vi er som mennesker, og den viser oss hvem vi kan være!

Med ditt engasjement og din dedikasjon har du ikke bare vist dette gjennom dine egne handlinger, du har også gitt mange av oss muligheten til å gjøre det samme.

Med inderlighet og varme, har du beveget deg gjennom livet, et liv i dansens kunst. Det er så mye dansekunsten har deg å være takknemlig for!

Takknemlig for all din dans, takknemlig for alle de nære og kjære møter, takknemlig for din vedvarende og oppriktige dedikasjon, takknemlig for at du med mot og besluttsomhet åpnet et landskap, plantet et frø i et jordsmonn som med deg ble frodigere, rikere og mer mangfoldig av natur.

Du gikk opp nye stier. Du våget. Du ville og du gjorde nettopp dansen så rik og berikende, for det er vi deg svært takknemlig Fernanda.

For en prestasjon.

Vi gratulerer deg hjerteligst med din 100 års dag.