Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Finansielle støtteordinger for dans

Her kan du lese mer om hvor du som dansekunstner kan søke om penger

Norsk Kulturfond

Norsk kulturfond har som oppgave å stimulere nyskapende kunst- og kulturaktivitet, og formidle kunst- og kulturverdier til så mange som mulig. Norsk kulturråd fordeler midlene ut fra faglig og kunstnerlig skjønn i samsvar med formålet til Kulturfondet.

Privatpersoner, organisasjoner og ulike institusjoner kan søke tilskudd innenfor områdene litteratur og tidsskrift, musikk, billedkunst og kunsthåndverk, scenekunst, kulturvern, rom for kunst/kulturarenaer, tiltak med tverrfaglig innhold og andre tiltak som faller inn under fondet sitt formål. Det blir lagt vekt på tiltak som medvirker til å realisere et kulturelt og kunstnerlig mangfold.

Søknadsfrist for støtteordninger under Norsk kulturfond er 2. september 2022 kl. 13:00.

Se støtteordninger for Norsk Kulturfond

Fond For Lyd og Bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

Søk her
Søk støtte fra Fond for Lyd og Bilde

Fond For Utøvende Kunstnere

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge. Fondets prosjektstøtte er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som er bosatt i Norge.

Les mer om fondets støtteordninger her

Stipender Oslo Kommune 2023

Søk på kunst- og kulturstipend for 2023!

For 2023 skal det deles ut 4,4 millioner kroner fra Oslo kommune. Dette er en dobling fra året før, og betyr at enda flere vil få muligheten til å motta stipend.

Det er mulig å søke på en av seks stipendkategorier. Fristen er 15. september. Søknadsskjema ligger her: https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/datadrevet/#?id=586

Les mer om de ulike stipendordningene her