NY_Historikk_illustrasjon_stor

Diskriminering, trakassering og rasisme

Norske Dansekunstnere har nulltoleranse for all form for trakassering, diskriminering og rasisme. For å minske sjansen for at diskriminering, trakassering og rasisme oppstår, må man vite hvor, når og hvordan dette kan forekomme.

Norske Dansekunstnere har nulltoleranse for alle former for trakassering, diskriminering og rasisme. Diskriminering vil si å behandle en part dårligere enn en annen på grunn av personens funksjonsevne, religion, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, kjønn, seksuell legning og kjønnsidentitet, leveform, alder, graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon, eller politisk orientering.

Trakassering er når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje. Likevel vet vi at dette forekommer i feltet vårt.

Rasisme er en form for diskriminering som bygger på forestillingen om «menneskeraser», men som også skjer på basis av andre kjennetegn som nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.

Det er en rekke risikofaktorer knyttet til våre arbeidssituasjoner. Noen av disse kan være:

Kroppen er det fremste verktøyet i vårt yrke, og er i en utsatt posisjon hva gjelder intimgrenser og dermed spesielt sårbar for trakassering.

Feltet vårt er preget av midlertidige ansettelser som gjør det å varsle om trakassering truende for fremtidige karrieremuligheter.

Kunstneriske praksiser kjennetegnes ofte av det å sprenge grenser, derfor kan det være vanskelig å sette egne grenser i prosjekter og produksjoner.

Å forebygge diskriminering og trakassering er ikke gjort en gang for alle, men krever et kontinuerlig arbeid

Meld fra til forbundet

Hvis du har blitt utsatt for diskriminering eller trakassering i jobbsituasjoner, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med forbundet. Alle varsler vil bli tatt på alvor, og fortrolig behandlet.

Forbundet har implementert gode varslingsrutiner for å kunne ivareta begge parter.

Her kan du varsle:

• Forbundsleder Kristine Øren Tlf. 21027184/92 61 53 88, E-post: forbundsleder@norskedansekunstnere.no

• Nestleder Eva Grainger Tlf: 21027184/99 45 47 97 E-Post: nestleder@norskedansekunstnere.no

• Styret v/, kontaktinformasjon kommer