NY_Historikk_illustrasjon_stor

Diskriminering og trakassering

Norske Dansekunstnere har nulltoleranse for all form for trakassering og diskriminering. For å minske sjansen for at diskriminering og trakassering oppstår, må man vite hvor, når og hvordan dette kan forekomme.

Diskriminering vil si å behandle en part dårligere enn en annen på grunn av personens funksjonsevne, religion, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, kjønn, seksuell legning og kjønnsidentitet, leveform, alder, graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon, eller politisk orientering.

Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje. Likevel vet vi at dette forekommer i feltet vårt.

Det er en rekke risikofaktorer knyttet til våre arbeidssituasjoner. Noen av disse kan være:

Kroppen er det fremste verktøyet i vårt yrke, og er i en utsatt posisjon hva gjelder intimgrenser og dermed spesielt sårbar for trakassering.

Kunstneriske praksiser kjennetegnes ofte av det å sprenge grenser, derfor kan det være vanskelig å sette egne grenser i prosjekter og produksjoner.

Kunstneriske praksiser kjennetegnes ofte av skiftende roller og ansvarsområder. I et prosjekt er man ansvarlig, mens i et annet er man medarbeider.

Feltet vårt er preget av midlertidige ansettelser som gjør det å varsle om trakassering truende for fremtidige karrieremuligheter.

Kunst og kulturfeltet er lite, og det er ofte glidende overganger mellom jobb og privatliv, som kan gjøre det vanskelig å skille mellom privatliv og jobb.

Å forebygge diskriminering og trakassering er ikke gjort en gang for alle, men krever et kontinuerlig arbeid

Meld fra til forbundet

Hvis du har blitt utsatt for diskriminering eller trakassering i jobbsituasjoner, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med forbundet. Alle varsler vil bli tatt på alvor, og fortrolig behandlet.

Forbundet har implementert gode varslingsrutiner for å kunne ivareta begge parter.

Her kan du varsle:

• Forbundsleder Kristine Øren Tlf. 21027184/92 61 53 88, E-post: forbundsleder@norskedansekunstnere.no

• Nestleder Eva Grainger Tlf: 21027184/99 45 47 97 E-Post: nestleder@norskedansekunstnere.no