Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Tidsskriftet Dansekunst

Dansekunst henvender seg både til profesjonelle dansekunstnere og til et større, allment publikum. Den praktisk forankrede utøvelsen av dans og koreografi står i sentrum for utvikling av fagdiskurs. Foruten koreografi og utøverpraksis, vil det også inviteres bidrag og diskurs fra fagfeltene scenografi, musikk, billedkunst, design og dramaturgi. Tidsskriftet utkommer to ganger årlig.

Ønsker du å sikre deg en utgave eller bidra med egen tekst i tidsskriftet?

Tidsskriftet Dansekunst er en medlemsfordel for medlemmer av Norske Dansekunstnere, og vil bli sendt til din registrerte postadresse to ganger i året (Obs! Husk å melde fra til oss ved flytting).

Dersom du ikke er medlem hos oss kan du likevel få tilgang på Dansekunst ved å kjøpe eller abonnere på tidsskriftet gjennom Tekstalmenningen.

Ansvarlig utgiver: Norske Dansekunstnere

Redaktør: Janne-Camilla Lyster

Forslag mottas gjerne, og kan sendes til redaksjonsrådet på e-post til: jannelys@online.no med "Forslag, Dansekunst" i emnefeltet.