Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Om Norske Dansekunstnere

Vi samler dansekunstnerne i Norge på tvers av tradisjoner, genre og stilarter.

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund for dansere, koreografer og pedagoger. Forbundet driver lobbyvirksomhet rettet mot regjering og storting, Norsk Kulturråd, kommuner og fylker, med saker som skal fremme dansekunsten i Norge. I tillegg er Norske Dansekunstnere en interesseorganisasjon som synliggjør dansekunsten utad i samfunnet, og er et faglig sentrum for medlemmene.

Norske Dansekunstnere representerer en profesjon som i stor grad arbeider gjennom prosjektfinansierte ordninger i det frie scenekunstfeltet. Norske Dansekunstnere jobber for å sikre vilkår og rettigheter for disse såvel som for de som ansettes ved teatre og andre institusjoner.

Norske Dansekunstnere har som formål å fremme og ivareta medlemmenes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser, å bedre deres arbeidsvilkår og lønnsnivå, og å tilby rådgivning. Et like viktig formål er å fremme dansekunstens posisjon i samfunnet og påvirke til en helhetlig offentlig politikk for dansekunst.

Norske Dansekunstnere jobber for og med dansekunstnere - sammen står vi sterkere!

Norske Dansekunstnere gjennom tidene

Norsk Ballett- og Fridansforbund ble opprettet i 1947.

Navnet ble endret til Norsk Ballettforbund i 1954 og i 2002 til Norske Dansekunstnere.

Norske Dansekunstnere har bidratt til en rekke resultater på dansefeltet i Norge, som for eksempel opprettelsen av Statens Balletthøgskole, etableringen av det statlige, regionale dansekompaniet Carte Blanche, tariffavtaler med teatre og NRK, gratis treningstilbud for profesjonelle dansere; PRODA, etablering av stipender og garantiinntekter for dansekunstnere, Danseinformasjonen, Dansens Hus, samt mye mer.

I tillegg har forbundets arbeid resultert i øremerkede midler til dans i Norsk Kulturfond.

Norske Dansekunstnere deler hvert år ut fire egne stipender, holder kurs og informasjonsmøter og gir ut tidsskriftet Dansekunst.

Mer om historikk

Norske Dansekunstnere drives av dansekunstnere i alle posisjoner, stillinger og verv. Generalforsamlingen er forbundets høyeste myndighet, og velger styre og storstyre hvert år. Forbundslederen er leder av styret og sekretariatet. Norske Dansekunstnere har pr i dag ca. 950 medlemmer.

Det daglige arbeidet i Norske Dansekunstnere består i å svare på offentlige høringer, levere politiske innspill, forhandle tariffavtaler, utarbeide standardkontrakter og lønnssatser, forvalte opphavsrettigheter og behandle konfliktsituasjoner. Norske Dansekunstnere er tilgjengelig for sine medlemmer på daglig basis.