NY_Historikk_illustrasjon_stor

Oslo Kommune

Informasjon om de ulike stipendordningene i 2023


Diversestipend

Diversestipendet kan brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke, konkrete prosjekter, materialer, reise- og studier m.m.

https://www.oslo.kommune.no/diversestipend

Etableringsstipend

Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere mellom 18-35 år i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.

https://www.oslo.kommune.no/ etableringsstipend/

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling

Stipendet gis til utenlandsopphold for oslokunstnere og opphold i Oslo for kunstnere basert i utlandet.

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/internasjonalt-stipend/

Kulturprofilstipend

Stipendet gis til nyskapende scenekunst rettet mot barn og unge.

https://www.oslo.kommune.no/kulturprofilstipend/

Talentstipend

Talentstipendet gis til kunstnertalenter i alderen 18 til 26 år.

https://www.oslo.kommune.no/talentstipend/

Munch- og Vigelandstipend

Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger.

https://www.oslo.kommune.no/munch-og-vigelandstipend/