Kontrakter

for pedagoger i private danse- og ballettskoler.
Kontraktene er beregnet for fastansettelser:

Normalt skal arbeidstaker ansettes fast. Noen ganger er det behov for å ansette midlertidig. Derfor har vi også laget en kontrakt for midlertidig ansettelse.

Se Arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse: AML § 14-9