Norske Dansekunstnere er et uavhengig fagforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Norske Dansekunstnere lanserer endelig ny nettside

Etter lang tids arbeid lanserer vi endelig vår nye nettside. Vi takker Netlife Bergen for godt samarbeid gjennom hele prosessen, og ser frem til å dele nettsiden med alle våre medlemmer og følgere.

Forbundet har fremskyndet lansering av nettsiden på grunn av et stort behov for å kommunisere til våre medlemmer angående koronapandemien. Vi ber derfor om forståelse for at noen av sidene fremdeles er under utarbeidelse.

Korona

Den 12. mars 2020 ble hele kulturfeltet satt ut av spill på grunn av restriksjoner innført av myndigheten med bakgrunn i koronapandemien. Vi står i en svært vanskelig situasjon, og vår hverdag er preget av kaos, usikkerhet. Mange kunstnere er i en økonomisk svært utsatt posisjon.

Vi har samlet all informasjon som foreligger per dags dato i en egen side.

Info om korona

Velkommen som bidragsyter i arbeidet med å bygge en dansekunststrategi for fremtiden!

Kjære alle norske dansekunstnere!
Vårt innspillsmøte med det frie danse- og scenekunstfeltet, som var planlagt 16.03.2020 måtte dessverre avlyses som følge av COVID-19-pandemien. For likevel å kunne innlemme synspunkter fra hele danse- og scenekunstfeltet i vårt pågående strategiarbeid har vi laget en spørreundersøkelse for få innsikt i hvordan dere tenker at en bedre og mer robust infrastruktur for dansekunst kan innrettes. Vi ber dere derfor svare på spørsmålene under.

Spørreundersøkelse

Norske Dansekunstnere har innført hjemmekontor

Norske Dansekunstnere har innført hjemmekontor, og det fører til noen begrensinger i hvor tilgjengelige vi er på telefon. Vi ber også om forståelse for at vi får veldig mange henvendelser fra bekymrede medlemmer om dagen, og vi jobber så fort vi kan for å besvare disse. Vi setter stor pris på at dere i den kommende tiden kontakter oss hovedsaklig på mail.

Forbundsleder, Kristine K. Øren - forbundsleder@norskedansekunstnere.no

Nestleder, Eva Grainger - nestleder@norskedansekunstnere.no

Stillingsutlysning - Kulturskolen i Molde søker kulturskolelærere i dans

Molde Kulturskole søker kulturskolelærer i dans. Kulturskolen har ledig fast stilling som dansepedagog for to eller flere personer. Samlet er stillingsbehovet inntil 150%.

Molde kulturskole har ca 1400 elevplasser og 50 ansatte innen dans, kunst, musikk og teater. Dansepedagogene skal samlet dekke et bredt undervisningsbehov (barnedans, klassisk, jazz, moderne, hip-hop, fordypningstilbud og koreografi) forankret i nasjonal rammeplan for kulturskoler.

Stillingsutlysning