PRODA Oslo inviterer til Pedagogseminar 8. og 9. august i store studio på Rom for Dans.

Proda skal gjennom sitt faglige program fremme tiltak og tilbud spisset mot hver av brukergruppene. Pedagogseminaret er rettet mot brukere som jobber med undervisning av barn og unge.

Tema for Pedagogseminaret denne gangen er arbeid med Streetdance for barn og unge og hvordan ivareta egen og elevenes kropper i undervisningsarbeid.

Mathias Jin Budtz vil dele praktisk arbeid, tanker og idéer rundt teknikk og metode i Streetdance, og han legger opp til utveksling av erfaringer, metodikk og utfordringer osv. Mathias vil gå nærmere inn på arbeid og klasser for ulike aldersgrupper og nivåer basert på deltakernes behov og ønsker.

Gry Bech-Hanssen deler somatisk arbeid med fokus på hvordan man kan legge opp undervisning med god ivaretakelse av både elevenes og egen kropp.

Les mer om programmet her! 

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.