NoDa-dagen 9.november på Dansens Hus

9 november arrangeres NoDa dagen – en dag i dansekunstens ånd!

Du får møte mange av oss som jobber i sekretariatet til NoDa, styret i NoDa vil dele hva de gjør for organisasjonen, Kursgruppa snakker og Stipendkomitéen presenter sitt viktige arbeid. Det blir også gratis videoredigeringskurs med Morten Golimo.

Norske Dansekunstnere kan sies å samle dansekunstnerne i Norge, slik at vi gjennom et felleskap står tryggere og sterkere i våre sårbare kunstnerskap. Med NoDa dagen håper vi å vise dere hvordan vi praktisk svarer på denne oppgaven. Vi håper også at dette kan bli et samlingsted hvor alle uhøytidelig og uformelt kan utveksle erfaringer, bekymringer og gleder i møte med virkeligheten som dansekunstnere.

NoDa vil hjelpe deg å gjøre din hverdag og din kunstneriske virkelighet tryggere og sterkere.

Påmelding sendes til kathrine@norskedansekunstnere.no

kl.10.00-13.00 – IMovie- og Videoredigeringskurs med Morten Golimo
kl.13.00-14.00 – Lunsj, enkel bevertning
kl.14.00-15.30 – Presentasjoner av NoDa: sekretariatet, styret og stipendkomiteen. Et forum for forskjellige diskusjoner, undringer samt utveksling av erfaringer knyttet opp mot livet som dansekunstner.  

Alt skjer på Dansens Hus, Store scene.

Om IMovie- og Videoredigeringskurset:

Morten Golimo er fotograf, historieforteller og videojournalist. Han kommer til å holde et kurs i IMovie hvor man vil lære det grunnleggende innen videoredigering:

– hvordan forstå de ulike og mest vesentlige funksjonene i iMovie

– hvordan legge video inn i programmet (om ulike formater, kilder og overføringsformer)

– hvordan velge filmklipp til tidslinjen i iMovie (redigeringssporet)

– hvordan trimme, kutte i, flytte og slette i videolkipp

– hvordan redigere lyd

– hvordan lagre og eksportere til riktig format

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.