Skal du søke kunstnerstipend?

Statens Kunstnerstipend melder:
Det vil bli avholdt flere informasjonsmøter for søkere hvor Statens kunstnerstipend presenteres. Det informeres om de forskjellige stipendordningene og det gis råd og tips til søknadskriving. Her er oversikt over tid og sted:

  • 23. august kl 17.00-19.30, Skuespillersenteret i Oslo 
  • 10. september kl 12.00-15.00, VISP i Bergen 
  • 13. september kl 12.00-14.00, Norsk kulturråd, Mølleparken 2 i Oslo. Henvendelser og påmelding til mette.ronning@kulturradet.no, innen  6. september
  • 20. september Norske Billedkunstnere Agder, Kristiansand

 

Om Søknad og søknadsfrist:

Årets søknadsfrist er 16. oktober kl 13.00. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på våre nettsider https://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend en måned før fristen. Som sist år, skal søkere kun fylle ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe. På hjemmesidene våre finner dere også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg. CV er obligatorisk vedlegg. Det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet. Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon vil også ligge i søknadsskjemaet. Søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Vennlig hilsen Statens Kunstnerstipend

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.