Søk residens eller produsentstøtte

Dansearena Nord:

Vi minner om at søknadsfristen for å søke residens eller produsentstøtte
er 10. september 2018. Søkere til denne fristen kan søke om residens i
første halvår av 2019.

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.