Dansepedagog, Frøya, frist 20. august

VIL DU BLI DANSEPEDAGOG I EN OFFENSIV OG UTRADISJONELL KULTURSKOLE?

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

 Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

 Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

 Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

 Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

 Frøya kulturskole har ledig prosjektstilling 50% dansepedagog 1.sept. 2018 – 31.juli 2019

 Frøya kulturskole er en kommunal virksomhet med rundt 200 elevplasser og 7 ansatte.

Kulturskolen har allerede et dansemiljø (hovedtyngde innen hip-hop) med rundt 30 elever i alderen 7-16 år. Som et ledd i utviklingen av dansetilbudet, søker nå skolen etter egen dansepedagog.

Frøya kulturskole har siden 2014 holdt til i Frøya kultur- og kompetansesenter med både egne kontorlokaler og undervisningslokaler.

I tillegg til dans, tilbyr skolen teater, visuell kunst, et bredt utvalg av instrumentalopplæring, sang, begynnergrupper for 1. og 2.trinn i grunnskolen, arrangørgruppe og musikkproduksjon. Skolen tilbyr også tjenester innen korps, musikkterapi, i barnehager og i kirken.

Kulturskolen er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø gjennom tverrfaglige prosjekt og tett samarbeid de ansatte imellom. Den har stort fokus på å være en mestringsarena og et lokalt ressurssenter.

Frøya kulturskole ble tildelt prisen Hederlig omtale fra Norsk kulturskoleråd i 2017.

 

Arbeids- og ansvarsområder

 • Undervisning av dansegrupper på ulike nivå i alderen 6 – 20 år. Foregår i sentrum på ettermiddag/kveld.
 • Koreografi i forbindelse med ulike prosjekt.
 • Deltakelse på ukentlige møter og flere tverrfaglige fellesproduksjoner i året.

Kvalifikasjoner

 • Du har formell høgskoleutdanning eller tilsvarende innen dans
 • Du har formell pedagogiske kompetanse
 • Du har god kjennskap til kulturskolefeltet
 • Din hovedretning innen dans er helst hip-hop, men du behersker helst en annen stil i tillegg, f.eks. jazz/klassisk/moderne.
 • Du er opptatt av å skape et godt læringsmiljø i dine elever
 • Du viser stor interesse for å samarbeide med andre disipliner i kulturskolen.
 • Du er god til å arbeide selvstendig
 • Du har gode ideer rundt hvordan dansefaget kan utvikles videre.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 • Dersom du ikke har norsk som morsmål, kreves det Bergenstest.
 • Dersom du har utdanning fra andre land, må du ha godkjenning av høyere utdanning fra NOKUT.
 • Du må ha godkjent førerkort og disponere egen bil
 • Du må forelegge politiattest før tiltredelse.

Vi kan tilby

 • Lønn etter tariff
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Heltidskultur i fokus
 • <Frøyapakken>

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder Toril Antonsen Aae,

Tlf. 917 80 570 / toril.antonsen.aae@froya.kommune.no

 

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

 

Søknad med CV vedlagt kopi av vitnemål, tjenestebevis og attester sendes til Frøya kommune, Kulturskolen, Postboks 152, 7261 Sistranda. Merkes søknad.. Referanser må oppgis.

 Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 20.august 2018

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.