Nye satser og undersøkelse ved private danse-og ballettskoler

Studio Nille, koreograf: Malin Salthammer,Foto: Mats GrimsæthNoDa har gjennomført forhandlinger med representanter for arbeidsgiverne på vegne av pedagogene som jobber i de private skolene.
Det er også gjennomført en mindre undersøkelse på feltet. Et av funnene det er liten oppmerksomhet rundt forskjellen på lønn som arbeidstaker og honorar som næringsdrivende. De veiledende satsene er lønnssatser og i tillegg skal det betales feriepenger og arbeidsgiveravgift.
Dersom det betales honorar skal det tas høyde for oppdragstakerens merkostnader til sine sosiale utgifter. NoDa anbefaler et påslag på 35 % på lønnssatsene for å dekke inn dette.

De nye satsene finner du her!

This entry was posted in Nyheter, Uncategorized. Bookmark the permalink.