Nye satser for pedagogene ved PRODA

NoDa og PRODA har fullført den årlige forhandlingen på tariffavtalen mellom partene. I år ble resultatet på 2, 1 prosent, og det er lavere enn resultatet generelt. (Frontfagene). NoDa valgte i år å etterkomme behovet for en moderat økning av satsene, begrunnet i den svake utviklingen av den offentlige bevilgningen til PRODA. Dersom bevilgningene øker, har PRODA forpliktet seg til å ta igjen etterslepet. Det er også gjort mindre endringer i avtaleteksten og kontrakten for å møte dagens praksis.
NoDa opplever at PRODA ønsker å være i tråd med resten av arbeidslivet, og vi takker for et godt tariffsamarbeid. Protokollen er signert av de to styrelederne, Kristine Karåla Øren fra NoDa, og Anette Meiltoft fra PRODA.

De nye satsene finner de her!

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.