Ny rammeavtale for oppdragstakere i DKS

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og KS (Kommunenes sentralforbund) har inngått en rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. MFO er det eneste forbundet innenfor Kunstnernettverket som har forhandlingsrett med KS – kommune.
NoDa er svært positive til at avtalen er kommet i havn.
Dette er en oppdragsavtale, og dermed en rammeavtale, ikke en tariffavtale, som forutsetter at det forhandles for arbeidstakere. KS anbefaler derfor medlemmene å vedta avtalen og legge den til grunn når de skal inngå de individuelle oppdragsavtalene i DKS.

Rammeavtalen regulerer blant annet:

  • de økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere
  • rammer for oppdraget
  • oppdragsgiver og oppdragstakers plikter
  • immaterielle rettigheter

Avtale har med seg mange av elementene fra den gamle avtalen som MFO og NoDa hadde med Rikskonsertene, og dere vil se at MFO har klart å få med noen av de spesifikke «danseparagrafene» videre. Forskjellen ligger først og fremst i at avtalen regulerer honorar, ikke lønn, og at det ikke lenger er to ansiennitetstrinn, men samtidig er honoraret hevet noe for å utjevne dette.

Med forbehold om at forbundsstyret i MFO vedtar avtalen i sitt neste møte den 12. juni, gjelder den fra 1. august 2018.

MFO vil også, etter Kunstnernettverkets ønske, også forsøke å få en tariffavtale for arbeidstakere på plass. Dette vil ta lengre tid, da det knytter seg mange formaliteter rundt en slik avtale, som må løses først.

Les hele avtalen her!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.