Nordisk kulturkontakt, søk støtte

Mobilitetstøtte – Kunst-og kulturprogram, Kort- og langvarig nettverkstøtte, Støtte til residens og mer…

Se søknadsfrister og informasjon her: https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/ 

Frister fra 23. juli og utover høsten!

 

 

 

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.