Norske Dansekunstnere oppretter arbeidsgruppe for skapende dansekunstnere

Et av våre medlemmer har oppfordret oss til å opprette en arbeidsgruppe for å se på arbeids- og levekår for skapende dansekunstnere/koreografer. Denne ballen tar vi mer enn gjerne videre!
Saker som kan være aktuelle for gruppen å belyse er stipendordninger og andre ordninger rettet mot skapende, men også arbeidssituasjonen generelt i forhold til produksjon, arbeidsrom og liknende. Gruppen skal definere nye mål for å styrke de skapende kunstnerne.
Vi oppfordrer dere medlemmer til å komme med innspill til gruppen!
Dere kan også sende inn forslag til kandidater til arbeidsgruppen, men det bør vi ha innen 9. februar!
Send innspill og forslag til:
noda@norskedansekunstnere.no eller
forbundsleder@norskedansekunstnere.no

 

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.