Nordisk kulturkontakt – søk støtte

Nordisk kulturkontakt en nordisk kulturinstitusjon som ligger i Helsingfors, Finland og er en del av det offisielle nordiske samarbeidet. Nordisk kulturkontakt administrerer Nordiske ministerråds fire kulturstøtteprogram; nettverkstøtte, mobilitetstøtte, residens og barn/unge-prosjekter, og driver et bibliotek og kultursenter i Helsingfors sentrum samt ordner arrangementer.

Ansøknings­tider:
05.02.2018 – 06.03.2018 15:59
20.08.2018 – 20.09.2018 15:59

ttps://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/

This entry was posted in Nyheter, Uncategorized. Bookmark the permalink.