Rakkestad Kulturskole, danselærer

Kulturskolen i Rakkestad ønsker med denne stillingen å starte utviklingen av danseavdeling i skolen.
Vi søker en danselærer som kan bygge opp dette tilbudet. Stillingen er i utgangspunktet 20%, men utvikling/rekruttering og samarbeid med andre kommunale avdelinger kan gi grobunn for en utvidelse. Her ligger det mange muligheter.
Vi søker en kreativ og engasjert danser/ lærer som liker å undervise barn og unge på alle nivåer.
Hovedoppgaven vil være ukentlig undervisning av klasser etter kulturskolens skolerute med 36 undervisningsuker.
Utover dette kommer forestillinger, prosjekter og annen deltakelse i kulturskolelærerteamet.
Den som ansettes kan også tillegges andre oppgaver etter kompetanse som for eksempel prosjektbasert undervisning, DKS, rekrutteringstiltak i grunnskole/SFO, kurs osv.
Dans er et fag med mange retninger og underkategorier. Vi ønsker en lærer med faglig tyngde på de mer ungdommelige/moderne uttrykk som Jazz, hiphop, moderne osv. La ikke din fordypning eller lidenskap hindre deg i å søke stillingen!
Undervisningen vil foregå i “Speilsalen” på Aktivitetshuset eller i Rakkestadhallen i påvente av ny kulturskole med moderne dansesal i 2019/2020.

Les mer om stillingen her: Rakkestad Kulturskole, danselærer

Nettside: http://rekruttering.rakkestad.kommune.no:8090/recruitment/opening?1 

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.