Ny sjanse for å søke NoDa-stipend: 4. januar

Norske Dansekunstnere deler årlig ut 4 stipender til henholdsvis en danser, en koreograf, en pedagog og ett prosjektstipend for dansefilm/ videoproduksjon. Hvert av stipendene er på kr. 30 000,- Ny sjanse til å søke på NoDa-stipend er 4. januar. Det er lagt opp til at søknaden skal være enkel, legg inn dine hovedbragder og fortell oss hva du ønsker å bruke stipendiet til. Søknadene blir behandlet av NoDas Stipendkomite. Du kan søke stipendet selv eller foreslå en kandidat. Søknad eller forslag må begrunnes.

Kriterier for tildeling av stipend er:
– Stipendmottaker må arbeide profesjonelt med scenisk dans.
– Stipendmottaker må hovedsakelig bo og virke i Norge.
Søknaden behandles av Norske Dansekunstneres Stipendkomité.
Både medlemmer og ikke-medlemmer kan motta stipendet.
Stipendene blir delt ut på NoDas generalforsamling til våren.

NY søknadsfrist er 4. januar!
Send søknad til noda@norskedansekunstnere.no eller pr. post til Norske Dansekunstnere, Welhavens gate 1, 0166 Oslo.

Her finner du søknadskjema:

Koreografstipend
Dansestipend
Pedagogstipend
Videostipend

NB: dersom du ikke får åpnet skjema, legg overskriftene i et word-dokument og fullfør søknad i word:

Jeg søker/foreslår: (type stipend)
Søkerens navn:
Adresse:
Fødselsdato:
Utdannelse:
Yrkespraksis:
Bruk av stipendet:
Sted dato____år

Egenhendig underskrift:___________________________________

Stipendene er finansiert av Norske Dansekunstneres vederlagsfond.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.