Fagkonsulent til Skuespiller- og danseralliansen AS

Skuespiller- og danseralliansen er i en spennende oppbyggingsfase, og har det siste året utvidet antallet ansatte kunstnere betydelig.  På grunn av det økende omfanget av kunstnere, skal administrasjonen styrkes med 1 ny stilling som fagkonsulent fra 1. mai 2018.

Søknadsfrist 10.1.2018 Les mer: https://skuda.no/item/2437-utlysning-ny-stilling-som-fagkonsulent

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.