NoDas Valgkomite søker ny forbundsleder

Vil du være med på å forme fremtiden for dansekunstnere i Norge? Ved generalforsamlingen 2018 skal det velges en forbundsleder. Som forbundsleder vil du være en av de viktigste premissleverandørene for utviklingen av dansekunstbransjen i Norge.
Du får ansvaret for forbundets politiske arbeid, og for å legge strategier for forbundet. Forbundslederen arbeider tett sammen med sekretariatet, og leder sammen med resten av styret forbundets virksomhet i overensstemmelse med vedtektene, handlingsprogram og vedtak fattet av generalforsamlingen.

Forbundslederen er NoDas ansikt utad, og representerer forbundet i en rekke ulike verv og roller. Som forbundsleder leder du forhandlinger og avtaleinngåelser, og samarbeider med et mangfold av aktører i kunst- og kulturfeltet.

Forbundslederen velges for to år av gangen av Norske Dansekunstneres generalforsamling i april/mai. Vervet har de senere årene vært en 100% stilling, men andre løsninger kan diskuteres. Lønn og andre vilkår avtales med styret.

Valgkomiteen har nå igangsatt sitt arbeide og vil fremme sin innstilling til generalforsamlingen.

Har du spørsmål om vervet kan du kontakte Fungerende forbundsleder Ane Smørås på tlf:  95 17 16 80 eller generalsekretær Grete Valstad på tlf: 21 02 71 83.

Er du interessert?
Ta kontakt med valgkomiteen ved leder Inger-Reidun Olsen på Mail: movinginspace@gmail.com  eller telefon: 99 57 91 12

Det er også mulig å tipse valgkomiteen om gode kandidater.

 

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.