Om “Metoo” – Norske Dansekunstnere

Norske Dansekunstnere mener det skal være trygt å gå på jobb og skole. Man skal ikke ha grunn til å frykte uønsket seksuell oppmerksomhet eller annen krenkende adferd i sin arbeidshverdag. Det er nedfelt i NoDas handlingsplan at forbundet skal jobbe med å fremme etiske retningslinjer og tilby sine medlemmer konflikthåndtering og rådgivning. 
På bakgrunn av den siste tids #metoo- kampanje vil vi presisere at medlemmer som opplever overtramp av seksuell karakter eller annen krenkende atferd, kan få veiledning i forbundet.

NoDa samarbeider for øyeblikket med de andre kunstnerorganisasjonene om etiske retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering i film-, TV- og scenekunstbransjen. Så snart retningslinjene er klare vil de bli sendt ut til alle våre medlemmer og legges ut på vår hjemmeside. Organisasjonene arbeider i tillegg med en kartlegging av uønsket seksuell adferd i feltet.

Nordisk Skuespillerråd som NoDa er en del av, signerte i høst en uttalelse vedrørende seksuell trakassering som vedlegges her.

NSR_statement3.11

This entry was posted in Nyheter, Uncategorized. Bookmark the permalink.