Gledelig budsjettforlik

KRf Og V fikk gjennom en vesentlig økning i kulturbudsjettet for 2018. For dansekunstnere er følgende endringer verdt å notere seg:
Kulturfondet øker med 20 mill, fordelt på alle kunstartene. Fri scenekunst er oppført med 5 mill, Scenekunst.no referer fra Aftenposten som mener dette er penger til Black Box.

Vi er også fornøyd med at «lønnsreformen» for Statens kunstnerstipend likevel videreføres (+13.5 mill) og at kuttet i UD-midlene er reversert (+24 mill).  NoDa har stått sammen med Kunstnernettverket i disse sakene og vi gleder oss over de positive nyhetene.

Sist men ikke minst gratulerer vi Skuespiller – og danseralliansen med en økning på 5 mill. Nå blir det flere ansettelser for dansere og skuespillere!
https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2017/enighet-om-statsbudsjettet/ 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.