Ny vitenskapelig artikkel i På Spissen

Ny vitenskapelig artikkel er publisert i forbindelse med neste nummer av På Spissen. Tittel: «Å undervise i sirkus som kunstfag – en studie av sammenflettede tilblivelser i intra-aktiv sirkusdidaktikk». Du finner artikkelen her!
Forfattere: Anna-Lena Østern (Institutt for lærerutdanning, NTNU) og Linn Elisabeth Lea Moxness (Trondheim kommunale kulturskole)
redaktør for artikkelen:
Egil Bakka, professor emeritus ved Institutt for musikk, NTNU DOI: http://dx.doi.org/10.18862/ps.2017.303

Om Anna-Lena Østern (Dr.Ed):
Hun er lærerutdanner med erfaring fra både finsk og norsk lærerutdanning. De ti seneste årene har hun vært professor i kunstfagdidaktikk ved NTNU. Hun har i perioden 2010-2015 vært leder for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning, NAFOL. Anna-Lena Østerns forskningsinteresser omfatter forsknings- og utviklingsarbeid i skole og utdanning med fokus på estetiske tilnærming til læring, dramaturgisk tenkning i undervisning, multilitterasitet, samt profesjonalisering av veiledning i lærerutdanning. Hun har vært redaktør for boken Dramaturgi i didaktisk kontekst (2014) og sammen med Gunnar Engvik for artikkelsamlingen Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturfelt (2016). Hun er redaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Journal for Research in Arts and Sports Education , JASEd.
Om Linn Elisabeth Lea Moxness (MA):
Hun er sirkuslærer ved Trondheim kommunale kulturskole. Hun er utdannet førskolelærer i estetiske fag fra Dronning Mauds Minne Høgskole, hvor hun skrev bachelor om sirkus for toddlere. Hun ferdigstilte i 2015 en master i fag- og yrkesdidaktikk for estetiske fag fra NTNU, med tittelen SirkunstnerenSirkusundervisning i det kulturskolerelaterte feltet. Leas bachelorstudie er blitt publisert i faglitteratur for barnehagelærere i både Norge og Danmark, og hun var i 2017 en av forfatterne av Fagplan for Sirkus i regi av Norsk Kulturskoleråd. Lea er en av arrangørene av Hepp! Sirkusfestival for barn og unge, og jobber for å fremme sirkuskunsten til hele folket.
This entry was posted in Nyheter, Uncategorized. Bookmark the permalink.