Søk NoDa-stipend for 2018

Norske Dansekunstnere deler årlig ut 4 stipender til henholdsvis en danser, en koreograf, en pedagog og ett prosjektstipend for dansefilm/ videoproduksjon. Hvert av stipendene er på kr. 30 000,-
Alle stipendene skal tildeles profesjonelle dansekunstnere.
Du kan søke stipendet selv eller foreslå en kandidat. Søknad eller forslag må begrunnes.

Kriterier for tildeling av stipend er:
– Stipendmottaker må arbeide profesjonelt med scenisk dans.
– Stipendmottaker må hovedsakelig bo og virke i Norge.
Søknaden behandles av Norske Dansekunstneres Stipendkomité.
Både medlemmer og ikke-medlemmer kan motta stipendet.
Stipendene blir delt ut på NoDas generalforsamling til våren.

Søknadsfrist er 1. desember hvert år.
Send søknad til noda@norskedansekunstnere.no eller pr. post til Norske Dansekunstnere, Welhavens gate 1, 0166 Oslo.

Her finner du søknadskjema:

Koreografstipend
Dansestipend
Pedagogstipend
Videostipend


Stipendene er finansiert av Norske Dansekunstneres vederlagsfond.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.