Ny nettside!

Velkommen til NoDas nye nettside! Her finner du oppdaterte sider og en ny struktur. Hovedmålet er at det skal bli lettere for deg å finne fram til det du lurer på,og at det skal bli lettere for oss å oppdatere sidene. Den viktigste funksjonen til NoDas nettside er å være en oppdatert informasjonsflate, så vårt fokus er god informasjon fremfor fancy design.

Under en ny hovedfane; ”Alt om lønn og arbeidsliv” har vi samlet det som vi får veldig mange spørsmål om: satser, kontrakter, avtaleverk, regler om arbeidsliv, og annet som tidligere lå under ”medlemsservice”. Stoffet er delt inn i:
Alt om Lønn:

Alt om arbeidsliv:

Du finner ”hurtigknapp” for AUDITIONS, LEDIG STILLING, og SØK PENGER øverst til høyre på forsiden.

Vi kommer med nye faner for BALLETTSKOLER og for OPPHAVSRETT, ellers vil altså tidligere faner komme på plass etter hvert.

Vi har fjernet krav til passord for medlemsservice. Det gjør vi fordi vi ser det som viktig at alle dansekunstnere får tilgang til satser, kontrakter og råd om arbeidslivets regler. Vi ser også at de aller fleste aktive dansekunstnere er medlem i NoDa, og vi ønsker at medlemmene skal slippe passord.

Vi vil likevel beholde passordkrav til ”Kunstnerpakken”, fordi dette er en tjeneste NoDa betaler for, og avtalen med leverandør er at den skal være eksklusivt for medlemmene.

Vi har valgt å publisere den nye hjemmesiden nå, selv om ikke alt tekstinnhold enda er fylt inn. Det gjør vi fordi vi ikke lengre kunne leve med den gamle nettsiden som vi knapt kunne oppdatere/bruke. Vi ønsker at nettsiden skal ”leve” og vil arbeide kontinuerlig med den framover. Vi håper du blir fornøyd med siden og at du vil finne lett frem til all den informasjonen du trenger i ditt virke som dansekunstner!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.